Καρδιακή αποκατάσταση

από Γεώργιος Παπαδήμας | 8 Φεβρουαρίου 2018  

Τι είναι καρδιακή αποκατάσταση;

Πρόκειται για ένα Ιατρικά εποπτευόμενο Πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην βελτίωση της καρδιαγγειακής σας υγείας μέσα από:  

 • Συμβουλευτική άσκηση
 • Εκπαίδευση για υγιεινή ζωή (διαχείριση παραγόντων κινδύνου, επιλογή καλής διατροφής, διακοπή καπνίσματος)
 • Συμβουλευτική για μείωση του άγχους.

Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται μόνος η μόνη σας τις καρδιακές παθήσεις .Είναι μία ομαδική προσπάθεια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ιατρική παρακολούθηση.

Ποιος πρέπει να συμμετάσχει;

Πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών που έχουν καρδιακές παθήσεις μπορούν να επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης. return Μπορεί να ωφεληθείτε εάν έχετε η είχατε :  

 • Έμφραγμα
 • Στηθάγχη
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Επέμβαση παράκαμψης Στεφανιαίας αρτηρίας(CABG)
 • Διαδερμική Στεφανιαία παρέμβαση((PCI)
 • Αντικατάσταση βαλβίδας
 • Βηματοδότη η εμφύτευσιμο απινιδωτή

Πως θα επωφεληθώ από την καρδιακή αποκατάσταση;

Η καρδιακή αποκατάσταση δεν αλλάζει το παρελθόν σας, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε το μέλλον σας. return Κάθε μικρό βήμα θα σας βοηθά να κάνετε το επόμενο και ούτω καθεξής. return Θα επωφεληθείτε γιατί μέσα από την συμμετοχή στο πρόγραμμα θα:  

 • Μειώσετε τον κίνδυνο ενός μελλοντικού καρδιακού συμβάντος.
 • Τρώτε καλύτερα.
 • Χάσετε βάρος.
 • Επιστρέψετε στην δουλειά και στις καθημερινές σας δραστηριότητες.
 • Έχετε φυσιολογική σεξουαλική ζωή.

Καρδιακή αποκατάσταση

Copyright © 2024 subtitleDesigned by Georgios Kavalieratos
xml